Seminarium: Systemy Rozproszone
09 października 2000, godzina 12:15, sala ?
Rafal.Wijata@students.mimuw.edu.pl,
  
 

Przenoszenie operacji na plikach
z jądra do użytkownika

 


Na pewno każdy w swoim komputerowym życiu spotkał sytuację, w której przydałyby mu się większe możliwości manipulowania swoimi plikami.
Nich dla przykładu będą to prawa dostępu w UNIXie. Czyż nie chciałoby się czasem dać jakieś prawa dla kolegi, ale oczywiście nie od razu dla całej grupy.
Innym przykładem niech będzie plik /et/passwd. Ilu administratorów chciałoby aby użytkownicy widzieli w nim tylko linię (jedną), która ich interesuje. Po co od razu muszą wiedzieć tyle o innych użytkownikach? Czy nie byłoby fajnie, gdybyśmy mogli pewne dane trzymać na dysku skompresowane, ale tak, aby zwykły systemowy read() zwracał już zdekompresowane dane (i odwrotnie oczywiście).

Takich możliwości w dzisiejszych implementacjach systemów plików brak. Aby cos takiego osiągnąć trzeba albo zmieniać funkcje systemowe, albo czasem wymaga to zmiany całego systemu plików. Jednakże istnieją rozwiązania (a przynajmniej pomysły), które implementacje systemu plików przenoszą poza jądro, lub przynajmniej pozwalają na pewne manipulacje w zachowaniu się plików podczas działania systemu.
Właśnie o takich rozwiązaniach chciałbym opowiedzieć na tym seminarium, o rozwiązaniach, które pozwalają użytkownikowi określić sposób zachowania się systemu przy dostępie do plików, odcinając się od sztywnych reguł zaimplementowanych w jądrze systemu operacyjnego.

Wystąpienie będzie oparte o trzy pomysły/projekty:
a) projekt panów Bershada i Pinkertona pt. "Watchdogs - Extending the UNIX filesystem"
b) projekt TRON http://www.cs.washington.edu\homes\speed\papers\tron
c) projekt Modify-on-Access (MonA) http://www.cse.nd.edu\~ssr\papers\linc99\

Przedstawię też plan mojej pracy magisterskiej, opartej na w/w pomysłach.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Rafał Wijata